Ikzithier.be - Info HORECA-uitbaters

REGISTREER UW ZAAK

Even juridisch: op welke basis verwerken we je gegevens?

Je hebt vast al gehoord over de ‘GDPR’: de ‘General Data Protection Regulation’. Dat is een strenge Europese regelgeving die ervoor zorgt dat je privacy beter is beschermd. We verwerken je gegevens, direct in opdracht van de overheid, en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6,c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

update: Ordediensten kunnen een login krijgen waar ze in realtime het aantal check-in’s per vestiging kunnen bekijken. Bij registratie wordt er een mail verzonden naar het ingegeven mail-adres, het opgeven van een emailadres is OPTIONEEL!. De mail kan als bewijs van registratie dienen bij een mogelijke controle.

Via www.ikzithier.be kan je je klanten vragen om hun tafel/bubbel snel en simpel online te registreren.
De noodzakelijke gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard en enkel ter beschikking gesteld van contact-tracers ikv COVID-19. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden, noch marketing, noch commercieel.

De regels variëren per regio, we proberen daar maximaal rekening mee te houden en doen geregeld updates. Wij zijn géén overheid en baseren ons op de beschikbare informatie. Don’t shoot the messenger.

Je kiest (check-in) de horeca-zaak waar je zit uit de lijst, vult alle gegevens in en bij registratie worden datum en tijd toegevoegd.
Na registratie krijgt de registrant een groen scherm (dat hij/zij eventueel kan tonen aan het horeca-personeel). In sommige regio’s moet ook het vertrekuur geregistreerd worden (check-out).

E-mailadres is géén verplicht veld, indien ingevuld wordt er een mail verzonden naar de registrant, niet de horeca-zaak.

Deze tool is mogelijks niet perfect, maar werkt wél en doet wat het moet doen. De tool is gratis, de sector heeft het al moeilijk genoeg gehad. www.ikzithier.be is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het al dan niet registreren van klanten op een specifieke locatie. Ingeval van een storing of panne is de uitbater verantwoordelijk om een alternatief te voorzien.

Je kan vrijblijvend gepersonaliseerde QR-code stickers  bestellen via onze partner www.geprint.be/ikzithier, zodat klanten bij het scannen niet meer moeten zoeken naar je locatie. Geprint is onze partner die het mee mogelijk maakt om de site veilig en gratis te houden.

Ingeval van een besmetting of tracering, kan je ons via registratie@ikzithier.be contacteren en kunnen wij de overheidsdiensten toegang geven tot de mailbox met alle gegevens.

In het geval de overheid alsnog andere eisen stelt ivm de registratieplicht, dan zullen wij de website www.ikzithier.be onmiddellijk aanpassen en updaten.

succes!

Bertrand & Stijn
Bar Brul Borgerhout || www.geprint.be Mechelen

Even juridisch: op welke basis verwerken we je gegevens?

Je hebt vast al gehoord over de ‘GDPR’: de ‘General Data Protection Regulation’. Dat is een strenge Europese regelgeving die ervoor zorgt dat je privacy beter is beschermd. We verwerken je gegevens, direct in opdracht van de overheid, en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6,c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 

Ons Privacybeleid.