Het ziet er naar uit dat we nog even zullen moeten volhouden. Om deze service gratis te kunnen aanbieden, bieden we jullie vrijblijvend de kans ons te steunen voor de lopende kosten, infrastructuur en tijd/energie die we er dagelijks in steken. Geen verplichting; de tool blijft sowieso gratis.

De site ikzithier.be is een eigen initiatief van Bar Brul, die met partner/leverancier www.geprint.be een site op poten hebben gezet om de verplichte horeca-registratie ikv covid19 te automatiseren. GRATIS en TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN.

De overheid heeft geen enkel initiatief genomen om dit te automatiseren. Het alternatief is een betalende app van concullega-initiatiefnemers; of bruine enveloppen en papieren formulieren.

Onze site kost ons dagelijks geld, tijd en energie. Servers voor de data, juridische bijstand voor steeds wisselende regels, datasecurity van het hoogste niveau om alles veilig te houden, en dagelijks updates.

Wij willen op geen enkele manier munt slaan uit een crisis, maar mensen die moord en brand schreeuwen op social media over onze ongehoorde doneer-button, zijn duidelijk niet op de hoogte. En hebben duidelijk niet alle informatie gelezen op deze site. De regels over de bescherming van de privacy en het doel van de site staan duidelijk beschreven op deze site.

Niemand hoeft iets te doneren, maar we gaan ons niet verder verantwoorden omdat we -vrijblijvend- wat steun vragen, nu duizenden horeca-zaken gebruik maken van onze tool en wij moeten blijven investeren.